ลงทะเบียน online
  • Student of Chemstar Bangkok Nautical Schoolเรียนกับเรา จบไปมีงานทำ
  • OutSideภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ครบทุกขั้นตอน
  • Training1เรียนจริง ฝึกจริง ปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอน
  • SIMULATOR ROOMห้องจำลองการเดินเรือ เสมือนจริงที่สุด
  • Roomบรรยากาศภายในโรงเรียน เป็นกันเองมากๆ
  • On Shipปฏิบัติในสถานที่จริง
  • Training2เรียนจริง ฝึกจริง ปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอน
bootstrap slider by WOWSlider.com v5.4

กัปตันวิชัย รามมะเริง

"คนประจำเรือและบริษัทเรือคือลูกค้าของเรา"

เรามีจุดยืนที่สำคัญว่า โรงเรียนต้องช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าให้ได้ และเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะแสวงหาคำตอบสำหรับทุกคำถามของลูกค้ารับสิทธิพิเศษต่างๆมากกว่า เมื่อคุณลงทะเบียน Online เช่น ที่รับรองพิเศษในวันที่คุณมาสมัคร และฟรีเครื่องดื่มและBakery

 

 

 

รับสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และ ฝ่ายช่างกลเรือ

+++มีทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา+++

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า,ทุกสาขา

      1.2 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

      1.3 เป็นชาย สัญชาติไทยมีอายุ 18-25 ปี

      1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี

      1.5 ต้องเป็นผู้มีสายตาไม่บอดสี

      1.6 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 ตารางอบรมประจำปี 2015 สามารถดูได้ที่

โรงเรียน การเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ จัดตั้งมาตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2553 เป็นโรงเรียนที่รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ, กรมเจ้าท่า และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก SGS

gh

www.cns.ac.th © 2014 Privacy Policy   |  Developer